Pretium gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Pretium aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. De gegevens worden niet verspreid onder derden.